Shopping Cart

El carret de compra està vuit

Visita la botiga

El portal de les emocions del vi on els amics trien

Condicions generals

Les presents condicions generals, regularan les relacions entre Tueligeselvino.com amb domicili social al carrer Baró de la Barre, 27 de Barcelona i amb DNI 38719725-F, Ricardo Badia Zarzoso (en endavant Tueliges), i els usuaris que facin servir la plana web www.tueligeselvino.com i els seus enllaços de botiga virtual.

 

La utilització de la plana web de Tueliges, així com l’adquisició dels productes que s’hi oferten, suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap mena, les presents Condicions Generals de Contractació.

 

Tueliges podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís les presents Condicions Generals de Contractació, mitjançant la publicació de dites modificacions a la seva plana web.

 

A la plana web de Tueliges apareixeran els productes ofertats, així com les seves característiques, preus i despeses de lliurament. Els preus indicats en pantalla són indicats en euros i s’inclou el IVA vigent en el moment de la compra, així com qualsevol impost que fos d’aplicació, a més a més dels de transport, i seran els vigents (excepte en cas d’error tipogràfic).

 

Per a l’adquisició dels productes ofertats a la plana web de Tueliges, es sol·licitarà a l’usuari que segueixi les instruccions que oportunament s’aniran indicant, i serà condició indispensable que sigui més gran de 18 anys.

 

L’usuari podrà procedir a realitzar la compra mitjançant la selecció dels productes que desitgi i que passaran a la cistella, segons les indicacions i condicions recollides a les diferents pantalles de la botiga virtual de Tueliges. En els procés final de compra es demanarà l’acceptació per part de l’usuari de la comanda continguda en la cistella de la compra amb els productes que hagi seleccionat, i en cas afirmatiu s’entendrà que l’usuari accepta les presents Condicions Generals de Contractació. La compra s’entendrà efectuada al domicili social de Tueliges.

 

El pagament dels productes adquirits pels usuaris es podrà fer mitjançant targeta de crèdit o qualsevol altre sistema que oportunament es faciliti a través de la botiga virtual,  a nom de Tueliges, i sempre seguint les instruccions que per a tal finalitat apareguin a les pantalles de la botiga virtual de Tueliges. La botiga virtual de Tueliges està adscrita a la passarel·la de pagament de comerç electrònic de PayPal y CaixaBank Totes les dades proporcionades en aquest sentit són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantir la màxima seguretat de la transacció electrònica.

 

Tueliges es compromet a lliurar els productes comprats per l’usuari dins la península en 72 hores com a máxim a partir de l’acceptació del pagament estigui confirmada descomptant dissabtes i festius. No s’efectuaran lliuraments en apartats de correu ni en locutoris. Les despeses d’enviament estan incloses en el preu final, així com l’iva. En cas de que l’usuari no estigui present en les hores sol·licitades a la web i confirmades via mail per la empresa de transports en dues ocasions, el paquet serà retornat a Tueliges. En aquest cas, l’usuari es farà carrec de les despeses ocasionades del nou enviament.

 

L’usuari disposarà de 7 dies hàbils posteriors a la recepció de la comanda per fer qualsevol reclamació que estimi oportuna i que comporti la seva devolució a Tueliges. En tal cas haurà de fer-ho saber a Tueliges a l’adreça electrònica info@tueligeselvino.com reclamant la devolució de la mercaderia i l’abonament del cost de compra corresponent (a excepció dels derivats dels transports que corren al seu compte). Per favor, retornin els productes per correu certificat o amb una assegurança pel valor del producte si ho fan des de una companyia de transports necessari per si la companyia perdés el producte. Segons el present dret de devolució només s’accepten els productes que presentin el seu embalatge original, en bon estat i complet. Tueliges disposarà de 30 dies per gestionar la devolució i executar l’abonament de l’import de la compra al compte bancari que faciliti l’usuari. A partir d’haver rebut de nou el producte.

 

Tueliges informa de la existència d’un fitxer automatizat de dades de caràcter personal, creats en base a les dades facilitades pels diferents usuaris registrats en fer ús de la botiga virtual, per a ús exclusiu de Tueliges, i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de donar viabilitat al subministrament de les mercaderies sol·licitades pels compradors i a la transacció electrònica per fer efectiu el pagament de les comandes. També podrà ser utilitzat per informar de la comercialització dels productes oferts a la botiga virtual, en especial als relatius a la identificació del comprador, així com a accions promocionals i publicitàries que puguin ser del seu interès. L’usuari accepta expressament la inclusió de les seves dades personals en aquest fitxer.

 

L’usuari podrà fer ús dels seus drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999 sobre protecció de dades de caràcter personal, i en particular els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de dades i oposició, si fos pertinent, així com la revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades, fent-ho saber a Tueliges ja sigui per carta a l’adreça social de Tueliges, o per correu electrònic a info@tueligeselvino.com

 

Tueliges es compromet a respectar la confidencialitat de les dades contingudes en el fitxer i a fer-los servir d’acord a les finalitats del fitxer, adoptant les mesures de seguretat per a evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.

 

Per a qualsevol comunicació que sigui precís entre Tueliges i els usuaris, aquests s’hauran d’adreçar al nostre servei d’atenció als clients a l’adreça electrònica info@tueligeselvino.com, o mitjançant correu ordinari a Tueliges, carrer Baró de la Barre, 27 08023 Barcelona.

 

En el cas de que es produeixi qualsevol discrepància o reclamació entre els clients i Tueliges, ambdues parts es comprometen a negociar de bona fe per tal de resoldre el conflicte generat, i en el cas de que no pogués ser així, les parts renuncien expressament a llur fur i es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

TOTS A UNA!

Iniciem aquesta bogeria per poder apropar totes les parts relacionades amb el vi al voltant d'aquesta bona beguda i opinar sobre el sector, crear una marca junts, compartir una festa, realitzar un tast… Conèixer-nos i crear una comunitat proactiva online del vi.

Últims posts

OFERIM BONS “CALDOS”

Tu tries. T'oferim tots els nostres vins personals seleccionats per tu, pels nostres enòlegs, pels nostres amics. Resultat de les votacions a partir de tastos a cegues en els nostres esdeveniments i recomanacions d'experts de nas privilegiat que troben la millor qualitat preu.

Els nostres tweets

AMANTS DEL VI

Som enamorats, volem transmetre totes les emocions del vi a través de la nostra vocació. Som experts en comunicació i creació de marques. Oferim els nostres serveis a cellers, distribuïdors, venedors i restauradors. També personalitzem ampolles pels teus esdeveniments d'empresa i particulars.

Últims Pins

Followed by: 0 people, Likes: 0
Follow Me on Pinterest 
My Pinterest Badge by: Jafaloo. For Support visit: My Pinterest Badge
Condicions de venda - Política de privacitat - ©TUELIGESELVINO. Ricard Badia Zarzoso
Visa PayPal AMEX Google Checkout